En aquesta nova temporada i dins de la programació de Figueres a escena, veuràs un apartat especial que anomenen "Paraula d'actor". Es tracta d'un cicle integrat per peces teatrals que es vertebra a partir d'obres interpretades per un actor o actriu que està sol/a damunt l'escenari. Per això també són conegudes com a peces de teatre unipersonal o monòlegs. Tot i així, no és condició "sine qua non" que l'artista en qüestió únicament interpreti un personatge, sinó que, sovint, dóna vida a més d'un perfil. En aquest article, "Paraula d'actor", et proposem un ventall de peces que, sota aquest format, et serviran per analitzar la figura de l'actor unipersonal i les tècniques i els recursos que considera més funcionals per tal de dur a terme un espectacle en el qual ell mateix és el seu únic suport. Més enllà d'estar sol damunt l'escenari, aquest treball permet a l'actor transformar-se en l'instrument que guia el veritable focus d'atenció a l'experiència estètica.

LA FRASE

Imatges